GDPR General Data Protection Regulation

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych!

Polityka Prywatności

Przechowywanie danych:

Otrzymujemy dane osobowe, w czasie przygotowywania, realizacji, zakończenia oraz ponownej rekrutacji w celu pośrednictwa pracy. Dane są zbierane, przechowywane oraz przetwarzane przez nas(PM Staffing). 
Twoja wizyta na naszej stronie internetowej jest rejestrowana poprzez zapamiętanie adresu IP (skróconego) Twojego  komputera, daty i czasu, rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego komputera, jak i używanej przez Ciebie strony wejścia i wyjścia. Poznanie dokładnych danych osobowych jest nie możliwe, ani zamierzone.

Twoje prawa, informacje:

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie przesłanych danych osobowych lub to przechowywanie stało się niepoprawne, na podstawie przesłanej przez Ciebie informacji jesteśmy w stanie usunąć lub zablokować wprowadzone dane lub dokonania niezbędnych korekt z tym związanych (o ile jest to możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem). Możesz poprosić o bezpłatne informacje na temat wszystkich informacji osobowych, które posiadamy o Tobie.

Wykorzystywanie danych i ich rozpowszecnianie:

Dane osobowe przekazane nam w celu rekrutacji, lub droga elektroniczna (na przykład imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są przez nas przechowywane. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w ramach rekrutacji przez przesłanie do potencjalnego pracodawcy, upublicznienie zdjęcia na naszych stronach internetowych (Imię, data urodzenia, zdjęcie) w celu dalszych rekrutacji oraz celów marketingowych, jak również w celu przesyłania informacji, na których przesyłanie wyrażona została zgoda. Dane osoby rekrutowanej udostępniamy również naszym partnerom  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prawidłowego zatrudnienia i realizacji zlecenia. Jakiekolwiek dalsze wykorzystywanie danych jest niedozwolone. 
Zapewniamy, że nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, chyba że jesteśmy prawnie do tego zobowiązani lub otrzymaliśmy Twoją zgodę na to. W celach wdrożenia i realizacji przez nas procesów rekrutacyjnych, wszystkie stosunki umowne regulowane  na podstawie polskich przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgoda i odwołania:

Jeśli przekazałeś nam Swoje dane osobowe, możesz je usunąć w każdej chwili. Dane dla celów rozliczeniowych i księgowych nie są objęte cofnięciem lub usunięciem.

Google Analytics:

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa. "Cookies", są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz innych świadczeń oraz usług związanych z używaniem tej witryny internetowej. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyło adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować pojawianie się cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Jednak zwracamy uwagę, że w ten sposób można ograniczyć pełna możliwość korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej. Korzystając z tej witryny wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej dla wspomnianego celu.

Any questions or thoughts?

We are always happy to help out!